kézilabdasporthíradófog esni?divatolj!tech-nekedjátssz!
Egyéni keresés

A b­log­gertv le­hető­vé te­szi az in­ter­ne­tező fel­hasz­ná­lók szá­má­ra, hogy fel­tölt­sék a­matőr vi­de­ó fel­vé­te­le­i­ket, fo­tó­i­kat.

hirdetés

A b­log­gertv o­lyan kö­zös­sé­gi por­tál, a­hol az in­ter­ne­tező fel­hasz­ná­lók meg­oszt­hat­ják egy­más­sal fel­töl­tött vi­de­ó­i­kat, fo­tó­i­kat, s kom­men­tel­he­tik egy­más fel­vé­te­le­it. A b­log­ger tv hon­lap­ja a­matőr vi­de­ók, fény­ké­pek fel­töl­té­sét te­szi le­hető­vé.